'Together we can make things happen'

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Projectleider Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Februari 2004 – Mei 2004 (4 maanden)

In een projectteam zijn alle processen binnen de NMa beschreven. Het ging hierbij om de primaire en de ondersteunende processen. Dit heeft geleid tot een overzicht van alle processen die via Mavim elektronisch aan de medewerkers ter beschikking worden gesteld.
Naast de ‘traditionele’ AO/IC aspecten is bij de beschrijving ook veel aandacht besteed aan de informatiebronnen, geautomatiseerd en niet geautomatiseerd, die bij de processen worden gebruikt. Hieruit is een inventarisatie voortgekomen die wordt gebruikt bij verdere activiteiten op het gebied van informatiemanagement en –beveiliging.

Projectleider Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Mei 2003 – Juni 2003 (2 maanden)

Voor de Directie Concurrentie Toezicht heb ik een analyse uitgevoerd voor de werking van de processen met betrekking tot planning en control die aan het begin van het jaar zijn opgezet en geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, wijzigingen en nieuwe procesbeschrijvingen.
Tevens is het proces met betrekking tot informatieverwerking nader geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen en het vastleggen van het betreffende proces.

Projectleider Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Januari 2003 – Februari 2003 (2 maanden)

Voor de Directie Concurrentie Toezicht heb ik de processen met betrekking tot planning en control ontworpen en vastgesteld. Door het vaststellen van deze processen kunnen de werkzaamheden van alle afdelingen en clusters binnen de Directie beter op elkaar afgestemd worden en kan de planning van alle werkzaamheden beter worden gecontroleerd.

Projectleider Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

November 2002 – Januari 2003 (3 maanden)

Samen met de medewerkers van de afdeling Informatiemanagement heb ik alle processen van deze afdeling beschreven. De processen hadden grotendeels betrekking op de digitale en analoge bewijsvergaring. Daar waar mogelijk zijn verbeteringen in de processen aangepast. Daarnaast zijn de processen gestandaardiseerd en verder geformaliseerd. Bij de beschrijving is tevens aandacht besteed aan de risico’s die bij de processen worden gelopen en de preventieve en correctieve maatregelen die deze risico’s kunnen voorkomen of de gevolgen ervan kunnen verminderen.

Projectmedewerker Bank Danamon Indonesia Maart 2003 – Mei