'Together we can make things happen'

Trainer Heineken

Juli 2003 – Juli 2003 (1 maand)

Voor een vertegenwoordiging van de afdeling Personeel & Organisatie van Heineken heb ik een training opgezet met betrekking tot procesinrichting. Hierbij is de nadruk gelegd op de wijze waarop processen kunnen worden geüniformeerd, met als onderwerpen het vastleggen en analyseren van de processen.
Tevens is een basistraining Microsoft Visio gegeven.
Nadat de medewerkers de eerste ervaringen hiermee hadden opgedaan, heeft terugkoppeling plaatsgevonden op basis van de opgedane ervaringen.

Auditor Certiked Januari 2007 – Mei 2011 (4 jaar, 5

Projectleider NIBC Bank November 2008 – April 2009 (6

Projectmedewerker Xerox April 2008 – Oktober 2008 (7

Kwaliteitsmedewerker Lareb April 2008 – Oktober 2008 (7

Projectmedewerker Pensioenfonds Horeca & Catering

PWC

Consultant PwC (PricewaterhouseCoopers) December 1996 –