'Together we can make things happen'

a.s.r. verzekeringen

Quality Assurance a.s.r. verzekeringen

Februari 2012 – Heden (1 jaar 2 maanden)

Binnen het project Kostencompensatie Pensioenen vervul ik de rol van Quality Assurance. In MSP terminologie is dit de rol van Program Assurance.

Aan de hand van een samengesteld toetsingskader controleer ik of het project wordt uitgevoerd conform de binnen a.s.r. geldende kwaliteitsafspraken en ondersteun de projectleider en –medewerkers hierin. Op basis hiervan worden de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de projectuitvoering bewaakt.

Deze rol, die nieuw was toen ik ermee begon, wordt inmiddels nog door twee medewerkers uitgevoerd voor andere projecten binnen a.s.r. Pensioenen.

Om betere prioriteiten te kunnen stellen is ons gevraagd om met name risicogericht te auditen. Om dit te realiseren volgen we de principes van Management of Risk (M_o_R) om de risico’s te identificeren, te kwantificeren en te monitoren.

Projectmedewerker Compensatie a.s.r. verzekeringen

Januari 2010 – Februari 2012 (2 jaar 2 maanden)

Binnen het project Compensatie Leven is de Compensatieregeling, ook wel woekerpolissen genoemd, uitgevoerd. Binnen dit project was ik verantwoordelijk voor het inrichten van de nieuwe processen en het aanpassen van bestaande processen aan de Compensatieregeling.

Grootste uitdaging hierbij was het inrichten van het nabetalingenproces. Door het efficiënt inrichten van dit proces is het mogelijk gebleken grote hoeveelheden werk te verzetten zonder de reguliere organisatie teveel te belasten en zonder onnodige risico te lopen. De ingerichte audit trail zorgde ervoor dat de accountant vervolgens geen problemen met de controle ondervond.

Aanbeveling
Mark Janbroers, Projectmanager a.s.r. verzekeringen
“Wendy heeft tijdens onze samenwerking binnen het programma Compensatie Leven Particulieren haar enorme veelzijdigheid laten zien. Onderdelen als de totale ontwikkeling en implementatie van workflowsysteem, aansturing en opleiding outsourcepartij, kwaliteitscontroles en rapportagefunctionaliteiten. Het kwaliteits- en kennisniveau, de pragmatische aanpak en de gedrevenheid om altijd het maximale te behalen spreken enorm voor haar. Mijn inziens is zij binnen elk bedrijf een echte toevoeging.” March 7, 2012

Consultant Procesmanagement a.s.r. verzekeringen

Mei 2011 – Januari 2012 (9 maanden)

In het kader van het Solvency 2 project binnen Leven heb ik deelgenomen in het deelproject Management in Control. Hierbij zijn diverse processen beschreven inclusief risico’s, genomen beheersmaatregelen, adviezen ter verbetering / verlaging van het risico en testplannen.

Aanbeveling
Marcel Leerkes, Business Risk Manager at a.s.r. Verzekeringen
“Ik wil Wendy graag kenmerken als een betrouwbare professional met echte “hands-on” mentaliteit. Haar pragmatische inslag gecombineerd met creativiteit, vakkennis en hard werken maken haar tot een prettige en aanbevelenswaardige consultant op het terrein van procesmanagement.” March 20, 2012

Projectmedewerker Xerox April 2008 – Oktober 2008 (7

Trainer ING Interadvies Maart 2002 – Maart 2002 (1 maand)

PWC

Consultant PwC (PricewaterhouseCoopers) December 1996 –

Projectleider Achmea Mei 2004 – April 2005 (1 jaar) Ik heb