'Together we can make things happen'

Projectleider Achmea

Mei 2004 – April 2005 (1 jaar)

Ik heb het algemene Achmea risico framework vertaald en geïmplementeerd binnen Achmea HR. Dit heeft geleid tot een operationalisering van het proces- en risicomanagement binnen de gehele HR kolom. Het onderkennen van risico, het nemen van maatregelen hiertegen en het ontwikkelen van een meetinstrument om de resultaten te meten staan hierbij voorop. Einddoel was het realiseren van een situatie waarin alle processen, inclusief hun risico’s, worden onderkend en beheerst.
Tevens worden de resultaten van de processen meetbaar gemaakt zodat het meten van prestaties, het analyseren en, indien nodig, bijsturen hiervan, mogelijk worden.

Projectleider Achmea

Juli 2003 – Januari 2004 (7 maanden)

Voor het HR Service Center van Achmea is het project ‘Achmea HR in control’ uitgevoerd. Hierbij zijn alle HR processen op hoofdlijnen beschreven. Hierbij is veel aandacht besteed aan de risico’s die in de processen gelopen worden en de maatregelen van interne controle die hiervoor aanwezig waren. Tevens zijn controleprogramma’s ontwikkeld om bepaalde risico’s beter te kunnen beheersen.

Projectleider Achmea

Februari 2002 – Oktober 2002 (9 maanden)

Ik heb als projectleider opgetreden bij de implementatie van de ontworpen HR-processen. Bij de implementatie is het veranderingstraject op gang gebracht en zijn de randvoorwaarden voor de borging aangegeven. Om de veranderingen te borgen zijn vele inspanningen verricht, zowel met betrekking tot het controleren van de uitvoering als met betrekking tot de opleiding van medewerkers in de gewijzigde werkwijzen.

Bij de implementatie is ook een begin gemaakt met het trainen van de medewerkers in procesdenken.
Tevens heb ik de aansturing van de procesadviseurs verzorgd.

linkedinpagina van Achmea bekijken Bekijk de LinkedIn bedrijfspagina van Achmea.

Quality Assurance a.s.r. verzekeringen Februari 2012 –

Projectmedewerker Xerox April 2008 – Oktober 2008 (7

Trainer ING Interadvies Maart 2002 – Maart 2002 (1 maand)

PWC

Consultant PwC (PricewaterhouseCoopers) December 1996 –