'Together we can make things happen'

Risicomanagement

Inzicht krijgen in de risico’s die een organisatie loopt en de mate waarin voor de risico’s beheersmaatregelen wenselijk zijn. Dit kan variëren van strategische risico’s op organisatieniveau tot operationele risico’s binnen de uitvoering van een proces of project.

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er pro-actief mee om te gaan – ze beter te beheersen. Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoanalyses. Bij risicomanagement gaat het niet zozeer over het voldoen aan de regels maar op het voorkomen van verrassingen.

Risicomanagement kan vanuit diverse disciplines gedreven zijn. Denk hierbij aan financiële risico’s, Compliance risico’s en operationele risico’s. Zo bestaan er ook diverse theorieën en methoden voor de aanpak van risicomanagement.
Zo is FIRM (Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode) een geïntegreerde methode voor de analyse van risico’s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt.
Management_of_Risk (M_o_R) beschouwt risico vanuit verschillende invalshoeken binnen een organisatie: strategisch, programma, project en uitvoerend. M_o_R is een onderdeel van de Best Practice Guidance Portfolio waartoe ook Prince 2 en MSP behoren. M_o_R gaat dan ook uit van de rollen, verantwoordelijkheden en terminologieën die buiten de disciplines van programma- en projectmanagement gelden.

Welke methode of theorie een organisatie ook gebruikt, risicomanagement bestaat uit zes stappen:
Stap 1: identificatie van risico’s
Stap 2: analyse en beoordeling van risico’s
Stap 3: analyse van huidige beheersmaatregelen
Stap 4: ontwerpen en uitvoeren actieplannen
Stap 5: meten, controleren en rapporteren
Stap 6: resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen

Het is geen eenmalig proces. Risico´s moeten periodiek onder de loep genomen worden.

Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

Het inzichtelijk maken van de risico’s die een organisatie loopt, het bepalen van de mogelijke gevolgen hiervan en het komen tot maatregelen voor die risico’s. Ik help er graag bij. Zo kan voor de analyse en beoordeling van geïdentificeerde risico´s gebruik gemaakt worden van stemkastjes.

Na de (anonieme) stemming kan direct gediscussieerd worden over verschillende waarderingen. Maatregelen kunnen worden benoemd en de herstemming met betrekking tot het restrisico kan direct volgen. Een efficiënte en leuke manier om met de medewerkers risicomanagement uit te voeren.