'Together we can make things happen'

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een specifiek onderdeel van procesmanagement dat al jaren volop in de belangstelling staat. Het gaat hierbij om het aantoonbaar verbeteren van het bedrijfsresultaat door het focussen op de klantwensen en het zoveel mogelijk terugdringen van verspilling.

Lean Six Sigma is de samenvoeging van Lean management en Six Sigma. Beide vakgebieden zijn complementair aan elkaar.
Lean Thinking is een methodiek om waarde toevoegende activiteiten snel door een proces te laten verlopen. Snelheid is de kern van Lean thinking en alles wat de snelheid binnen een proces belemmert is verspilling. Verspilling zijn alle niet waarde toevoegde activiteiten binnen een proces.
Kortom: Lean Thinking is de methodiek waarmee men snelheid creëert in een proces door niet waarde toevoegde activiteiten te elimineren.

Een proces zonder verspillingen komt weinig voor. Organisaties die werken volgens de Lean Thinking methodiek focussen zich daarom op het reduceren van verspillingen tot een haalbaar en vooraf gedefinieerd optimum.

De 7 verspillingen lijken geënt op de industrie, omdat daar verspillingen tastbaarder zijn dan in dienstverlenende organisaties. Voorraad ziet men in een magazijn staan en wachttijden als de productieband stilstaat. Binnen de dienstverlening is dit minder visueel, maar zeker niet minder aanwezig.

Six Sigma methodiek

Six Sigma is een project georiënteerde benadering van proces verbeteren. De Six Sigma methodiek bestaat uit verschillende kwaliteitsprincipes en technieken. Voortbordurend op de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming, is Six Sigma gestructureerd in 5 fases die continue doorlopen worden om zodoende de processen aantoonbaar te verbeteren:
1. Define
2. Measure
3. Analyse
4. Improve
5. Control

De klantwens (Voice of the Customer) is hierbij het uitgangspunt. Organisaties die werken met de Six Sigma methodiek staan daarom ook bekend om hun hoge klanttevredenheid. Met name tijdens de ‘Improve’ fase worden veel lean elementen gebruikt.

Klik op de afbeelding voor een volledige weergave

De figuur geeft een weergave van een geanalyseerd proces. Met groen zijn de waardetoevoegende activiteiten aangegeven. Verspilling is rood en dient zoveel mogelijk te worden geëlimineerd. En blauw zijn de activiteiten die alleen waarde voor de organisatie toevoegen, maar niet zozeer voor de klant. Dit zijn veelal controleactiviteiten die de organisatie wil behouden.

De input van de medewerkers zelf is onontbeerlijk. Als ‘Black Belt’ (projecleider) leid ik deze trajecten en breng ze tot een goed einde.