'Together we can make things happen'

Procesmanagement

De inrichting van de werkzaamheden binnen een organisatie, het verbeteren en stroomlijnen ervan, de werkprocessen eens goed onder de loep nemen.

Dit kan variëren van het inrichten van een volledig nieuwe organisatie tot het optimaliseren en bewaken van bestaande processen in een bestaande organisatie.

Lean six sigma

Bij lean six sigma gaat het om het aantoonbaar verbeteren van het bedrijfsresultaat door het focussen op de klantwensen en terugdringen van verspilling.

De input van de medewerkers zelf is hierbij onontbeerlijk. Als ‘Black Belt’ (ervaringsdeskundige) leid ik deze trajecten en breng ze tot een goed einde.

Risicomanagement

Inzicht krijgen in de risico’s die een organisatie loopt en de mate waarin voor de risico’s beheersmaatregelen wenselijk zijn.

Dit kan variëren van strategische risico’s op organisatieniveau tot operationele risico’s binnen de uitvoering van een proces of project.

Quality Assurance a.s.r. verzekeringen Februari 2012 –

Auditor Certiked Januari 2007 – Mei 2011 (4 jaar, 5

Projectleider NIBC Bank November 2008 – April 2009 (6

Projectmedewerker Xerox April 2008 – Oktober 2008 (7

Kwaliteitsmedewerker Lareb April 2008 – Oktober 2008 (7